Facebook

- via Facebook

De natuurontwikkeling als gevolg van de landschappelijke inpassing van de bedrijventerrein binnen Greenport Venlo begint aardige vormen aan te nemen. Zwanen, aalscholvers en diverse roofvogels, voelen zich goed thuis op Trade Port Noord. En ook de bedrijven dragen op hun eigen percelen meerdere steentjes bij aan de natuurontwikkeling met behulp van o.a. nestkastjes voor vogels en vleermuizen, insectenhotels, houtwallen en bloementuinen.

Terug naar het overzicht

Vorige bericht:
Volgende bericht: