Disclaimer

De inhoud van deze website en de inhoud van alle andere uitingen van Regio Venlo zijn samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Regio Venlo houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina's van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.